Decidim als  centres educatius

Sessió 2 -- coneguem la plataforma

Què és Decidim?

Què permet Decidim?

Com accedim al nostre Decidim?

El taulell d'administració

El taulell d'administració - Configuració

El taulell d'administració - Configuració